Shërbimet

Shërbimet tona të logjistikës

Shërbime të transportit

Flote moderne

Shërbime të shpedicionit

Mbulim me filijalet tona në pikat kufitare, në Shkup dhe Tetov